ATT LYCKAS MED MÅLTIDSTURISM

Det finns ingen gräns för potentialen att arbeta med måltidsturism och matturism, som både kan ge fler besökare till en plats, bidrar med regional utveckling och kan öka lönsamhet för entreprenörerna. Matturisterna spenderar också nästan 50% av budget på mat och dryck. Det finns dessutom oändliga möjligheter att skapa bestående smakupplevelser eftersom mat och dryck involverar alla sinnen. Mat och dryck och upplevelser är numera en av de viktigaste delarna när vi reser. Smaker kopplade till ursprung gör det också möjligt att marknadsföra en alldeles unik smakupplevelse. Men hur ska man då gå tillväga för att utvecklas till en smakdestinationer av nationell och internationell nivå?

Det handlar om att lyckas inom fyra fokusområden:
1) Ledarskap och samarbete
2) Lokal stolthet och lokal smak
3) Unika produkter och upplevelser
4) Effektiv kommunikation och marknadsföring.

Dessa fyra steg kokar ihop från en omvärldsanalys av några av världens främsta smakdestinationer. I samma veva fick jag även chansen att intervjua dem som måltidsturism verkligen handlar om. Det vill säga de skickliga producenterna, kreativa kockar och alla de som skapar de här smakupplevelserna om deras syn på hur man utvecklas tillsammans. Uppdraget och strategin beställdes av Höga Kusten Destinationsutveckling.

Vill man prata mer med mig om detta, eller vad hur jag kan bidra kika här. Jobba med mig:

1 LEDARSKAP OCH SAMARBETE

För att utveckla en smakdestination behövs ett tydligt ledarskap som driver arbetet mot en gemensam vision, sätter strategin samt utför och inspirerar till handling. För att arbetet med matturism ska få genomslag måste berörda aktörer involveras. Lika viktigt är att skapa samverkan och ge förutsättningar för innovation och partnerskap. Därutöver måste matturism bli en del av den övergripande turismstrategin.

1A) SKAPA ÄGANDE
Som en del i detta behöver man skapa ett ägande för matturism. Det krävs att hela regionen samarbetar samt att någon leder utvecklingen, tar ansvar för de övergripande frågorna samt tillsammans med aktörerna i regionen skapar den smakdestinationen.

1B) SKAPA SAMVERKAN, ÖKA KOMPETENS & PARTNERSKAP
En nyckelfaktor för att lyckas med utvecklingen av matturism är att samla  aktörer inom matturism och att skapa förutsättningar för samarbete och utveckling. Att höja kompetens och kunskap hos aktörer skapar en god grund för en attraktiv smakdestinati

2. LOKAL STOLTHET OCH LOKAL MAT

Utgångspunkten för en lyckad matturism är den lokala maten, drycken och smakerna. En destination bör arbeta med att förädla högkvalitativa råvaror, vidareutveckla produkter och göra ursprunget känt och synligt för att locka matintresserade besökare. En annan viktig byggsten är att skapa en stolthet hos allmänheten för regionens mat och dryck.

2A) SPRIDA DEN LOKALA MATEN OCH DRYCKEN
Lokal mat och dryck spelar huvudrollen i en smakdestination. Fler restauranger bör servera, känna till och kunna tillaga lokal mat som man även hittar i lokala livsmedelsbutiker. Därför är även en fungerande distribution väsentlig. Mat och dryck bör även synliggöras med skyltar i regionen för att göra det enklare ta del av smakupplevelse

2B) VIDAREUTVECKLA LOKALA RÅVAROR OCH LIVSMEDEL
Kvalitativa råvaror och produkter med känt ursprung är viktiga för en välutvecklad smakdestination. Det är därför viktigt att kunna  uppvisa en hög nivå på våra lokalproducerade livsmedel och råvaror

3. UNIKA PRODUKTER OCH UPPLEVELSER

Som matdestination bör en region kunna erbjuda en mängd unika och högkvalitativa mat- och dryckesupplevelser samt festivaler och evenemang som ger en autentisk och unik upplevelse av smakerna. Det finns en fantastisk möjlighet att skapa ett konkurrenskraftigt och unikt erbjudande genom att utveckla nya turismprodukter utifrån platsens unika kultur och natur.

3A) UTVECKLA FÖRSTKLASSIGA BESÖKSMÅL
Idag vill resenären äta, men också vara delaktig, uppleva och lära sig om mat och dryck. En möjlighet att skapa bestående minnen av en plats är genom smakupplevelser som provningar, dryckessafaris, gårdsrundor, matrundor eller utomhusmatlagning i en unik natur. En destination behöver paketera smaktillgångar, införa kvalitetsprogram och uppmuntra aktörer till att utveckla nya och kreativa matupplevelser

3B) SKAPA ATTRAKTIVA EVENT OCH FESTIVALER
En destination bör utveckla smakevenemang och smakfestivaler vid specifika tillfällen för att öka synligheten för regionen. Matfestivaler skapar en matimage och involverar matproducenter och lokalbefolkningen

4. EFFEKTIV KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

För att skapa en smakdestination och lyfta fram sin lokala mat och dryck, matupplevelser, människorna och sprida kännedomen om smaker krävs att man enas kring en gemensam vision och strategi. Dessutom bör en kommunikativ handlingsplan tas fram för hur destinationen bygger ett smakfullt varumärke och berättar om smakerna. Innehåll är lika viktigt som att bygga upp fungerande distributionskanaler med ett enhetligt budskap.

4A) BYGGA SMAKFULLT VARUMÄRKE

För att skapa en smakdestination behövs en kommunikativ plattform, som blir grunden för det kommunikativa arbetet. Destinationer behöver involvera smaker på ett tydligt sätt i både varumärkesarbetet och i sin kommunikativa plattform.

 4B) SKAPA SMAKFULLT INNEHÅLL
För att bygga upp en smakdestination behöver man utveckla högkvalitativa filmer, foton och berättelser om smakerna som sprids i egenägda och andra kanaler. Innehållet bör engagera och intressera samt reflektera vision och ambition. Basen kompletteras med specifika berättelser om producenter, restauranger och smakupplevelser

4C) SPRIDA SMAKFULLT INNEHÅLL
Attraktivt och säljande innehåll är viktigt, men att nå ut med budskapet om regionens smaker är ännu viktigare. En destination behöver ta fram en plan för hur, var och när berättelserna, fotona och filmerna om destinationens smaker ska kommuniceras